Kế hoạch xanh Gamuda

08/09/2022 906 lượt xem

“Kế hoạch xanh Gamuda” (Gamuda green plan) là một lộ trình toàn diện, hướng đến các mục tiêu cụ thể dưới sự chi phối của 3 yếu tố môi trường – xã hội – quản trị (ESG) đ...

Xem tiếp
COPYRIGHT 2018. DESIGN BY WESI.VN

Hotline 0988 296 567